Akademikerne deltar ikke i den politiske streiken

Akademikerne kommer ikke til å delta i den politiske streiken som LO, YS og Unio har varslet den 28. januar mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

- Akademikerne har fått gjennomslag for flere viktige saker i lovutkastet, selv om vi også er uenige med regjeringen på en del punkter. Derfor ser vi ingen grunn til å gå til en politisk streik, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne. Han understreker at han har respekt for at de andre hovedorganisasjonene vurderer saken annerledes.

Akademikerne har gitt regjeringen ros for å heve den øvre aldersgrensen i arbeidslivet til 72 år og den bedriftsinterne aldersgrensen til 70 år. I tillegg har regjeringen imøtekommet Akademikernes krav om å reservere mer fleksible arbeidstidsordninger for fast ansatte. Dette er et viktig incentiv for at faste ansettelser skal være hovedregelen i arbeidslivet.

- Når det er sagt, er Akademikerne kritiske til at regjeringen ikke har foreslått grep for å redusere de alt for mange og lange midlertidige ansettelsene vi har - særlig i offentlig sektor. Jeg er også skuffet over at regjeringen ikke har vurdert dagens unntak i arbeidstidsbestemmelsene for særlig uavhengige stillinger, sier Aarbakke.

Som medlem av en akademikerforening på UiO betyr dette at du ikke skal streike 28. januar. Har du som medlem spørsmål i tilknytning til dette så kan du kontakte din respektive akademikerforening.

Publisert 22. jan. 2015 14:38