2015

Publisert 15. des. 2015 08:22

En hovedkonklusjon er at organiseringen av arbeidsgiverpolitikken og forhandlingssystemet i staten er sentralisert. Dette legger begrensninger på arbeidet for effektivitet og produktivitet i staten.

Publisert 16. nov. 2015 10:26

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har i dag sendt utkast til «overordnet offensiv statlig arbeidsgiverstrategi» på høring hos de statlige virksomhetene.

Publisert 24. sep. 2015 09:28

Konferanse 21. oktober fra 09.00 til 12.00 på Grand Hotel i Oslo. Årets overordnede tema er de lange linjer i norsk arbeids- og næringslivspolitikk frem mot stortingsvalget 2017 – Norge etter oljen. I tillegg blir det utdeling av Akademikerprisen. Helse- og omsorgsminister Bent Høie og leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre deltar på konferansen.

 

 

Påmeldingsfrist er 20 oktober og skjer via Akademikernes hjemmeside!

Publisert 20. aug. 2015 11:55

– Påslaget må ned. Det er viktig at Statens lånekasse har gode lånevilkår, og at alle studenter blir motivert til å studere videre, uavhengig av økonomisk bakgrunn, sier leder Knut Aarbrakke i Akademikerne.

Publisert 20. aug. 2015 11:51

Akademikerne var representert på høring i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite om struktur i høyere utdanning. For Akademikerne møtte president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg og rådgiver i Akademikerne, Øyvind Berdal.

Publisert 26. jan. 2015 12:59

- Stortinget kan ikke bare åpne for mer, kortvarig midlertidig tilsetting når de nå skal vedta ny lovgivning. Skal det være aktuelt må man også begrense den langvarige midlertidigheten. Vi trenger mindre, ikke mer midlertidig tilsetting her i landet, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Publisert 22. jan. 2015 14:38

Akademikerne kommer ikke til å delta i den politiske streiken som LO, YS og Unio har varslet den 28. januar mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.