Lønnsoppgjøret i staten er klart

 Mer lokal lønn, men lite fornying

- Det er positivt at potten til lokale, kollektive forhandlinger er større enn noen gang, men jobben med å modernisere en gammeldags lønns- og personal-politikk gjenstår, sier forhandlingsleder Rikke Ringsrød i Akademikerne stat.

Akademikerne og staten kom i mål med årets lønnsoppgjør mandag morgen. Det gis et generelt tillegg på lønnstabellen på 1,98 prosent fra lønnstrinn 54 fra 1. mai, samtidig som det er satt av en pott på 1,75 prosent til lokale, kollektive forhandlinger per 1. august. Oppgjøret har en ramme på 3,3 prosent.

- Vi har akseptert årets lønnsoppgjør fordi potten til lokale forhandlinger er større enn noen gang og tillegget på tabellen er gitt som prosenter for våre medlemmer. Men oppgjøret representerer ikke den moderniseringen av statens lønns- og personalpolitikk som er nødvendig for en mer effektiv stat som kan produsere flere og bedre velferdstjenester til befolkningen, sier Ringsrød.

Akademikerne mener at staten som arbeidsgiver fortsatt går for sakte frem, til tross for at de statlige virksomhetene ønsker seg store endringer. Jo mer av lønnsmidlene som fordeles lokalt, jo mer målrettet kan de brukes som virkemiddel for å skape sterke fagmiljøer og gode velferdstjenester. Det gir mer motiverte medarbeidere, reduserer turnover og minsker presset på privatisering av offentlige tjenester.

- Selv om den lokale potten er større enn tidligere, er det ingen tvil om at vi fortsatt har en jobb å gjøre når det gjelder å fornye og modernisere lønnspolitikken i staten. Den jobben starter i morgen, sier Ringsrød.

Publisert 26. mai 2014 12:14 - Sist endret 27. mai 2014 09:44