Lokale lønnsforhandlinger 2014

Viktig informasjon om lønnsforhandlingene ved UiO 2014

De lokale lønnsforhandlingene ved UiO skulle etter tidsplanen vært ferdig 31. oktober 2014.

På protokollmøtet ble det kjent at LO-stat er uenige i det siste tilbudet som ble fremlagt, og de ønsker å vurdere om de ønsker å gå videre til statens lønnsutvalg (SLU). Betenkningstiden NTL har er tre uker, og er i tråd med tvistebestemmelsene i HTA.

De lokale lønnsforhandlingene ved UiO skulle etter tidsplanen vært ferdig 31. oktober 2014.

På protokollmøtet ble det kjent at LO-stat er uenige i det siste tilbudet som ble fremlagt, og de ønsker å vurdere om de ønsker å gå videre til statens lønnsutvalg (SLU). Betenkningstiden NTL har er tre uker, og er i tråd med tvistebestemmelsene i HTA.

Resultatet av forhandlingene er på grunn av dette tidligst er klart  21. november, og at tilbudet slik det nå foreligger etter forhandlingene derfor ikke er å betrakte som det endelige resultatet før denne saken er avklart. Før denne datoen er det heller ikke mulig å informere om forhandlingene.

Vi har forståelse for medlemmer som har sendt inn krav er spente på

resultatet, og nå er ventetiden forlenget noe, og vi vil sende en egen informasjonsepost til dere som nå venter spent på utfallet av forhandlingene.

Når resultatet endelig foreligger vil vi selvsagt informere hver enkelt av dere.

 

Vennlig hilsen

Christer Wiik Aram, forhandlingsleder Akademikerne-UiO

Av CWA
Publisert 17. des. 2014 11:04