Mulig streik i staten

VEDRØRENDE MULIG STREIK I STATLIG SEKTOR Varsel om plassfratredelse

Det er brudd i forhandlingene mellom Akademikerne og staten, og meklingen er inne i sin siste fase. Dersom meklingen ikke fører til enighet, vil Akademikerne i staten gå til streik. Riksmekleren har frist til søndag 25. mai kl 24.00 til å finne en løsning. Første mulige streiketidspunkt er mandag 26. mai ved arbeidstidens begynnelse.

Plassfratredelse
Akademikerne har nå levert varsel om plassfratredelse til staten. Plassfratredelsen er et varsel om iverksetting av streik og er en detaljert oversikt (navneliste) over hvilke medlemmer som vil bli tatt ut i første fase av en eventuell streik.

Akademikerne har levert varsel om plassfratredelse på følgende virksomheter i staten: Statens vegvesen, Jernbaneverket, Mattilsynet og NVE.

Streik er et alvorlig virkemiddel, men streik er det eneste lovlige kampmiddelet vi har dersom forhandlinger og mekling ikke fører frem. Under en mekling og en eventuell streik er det helt nødvendig – og avgjørende – å kunne sette makt bak kravene.

Skal jeg streike nå?
De medlemmer som står på denne plassfratredelsen/navnelisten, og som blir tatt ut i første fase av en eventuell streik, har fått direkte beskjed om dette.

NB! Ditt navn står ikke på denne listen, og du skal med andre ord ikke streike fra og med 26. mai.

Dersom det blir streik kan det bli aktuelt med en opptrapping, og dette gjelder særlig de virksomhetene som nevnt over. De medlemmer som omfattes av en eventuell opptrapping, vil bli behørig varslet fire virkedager før de eventuelt skal gå i streik.

Meklingen er en lukket prosess, og det vil ikke bli presentert egen informasjon i meklingsperioden. Begrenset informasjon vil om nødvendig bli lagt på Akademikernes nettsider.

Ta kontakt med din akademikerforening dersom du lurer på noe!


 

Publisert 21. mai 2014 10:51 - Sist endret 19. juni 2014 21:28