2.5.5 Justering av lønn jfr Hovedtariffavtalen pkt 2.5.5 nr 3.

"Arbeidsgiver skal inntil 12 måneder etter tilsetting i virksomheten, og ved overgang fra midlertidig til fast tilsetting vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på ny innenfor stillingens lønnsalternativer "  (HTA 2.5.5 nr 3.)

Arbeidsgiver har dermed noe frihet til å justere lønnen etter at den nytilsatte har fungert en tid i stillingen, og er da ikke er bundet til å holde seg innenfor de lønnsalternativene stillingen ble lyst ut i. Ved slik endring kan samtlige lønnsalternativ tilknyttet den aktuelle stillingen benyttes. Selve stillingskoden kan ikke endres i en slik justering.

Det er ingen automatikk i en slik justering, men en vurdering skal foretas. 

Av cwa
Publisert 14. sep. 2012 13:33 - Sist endret 6. juli 2016 08:20