Nettsider med emneord «ulikhet»

Publisert 3. sep. 2013 12:34

Onsdag 4. september markeres NTL-dagene på UiO. Vi markerer dagen med stand på Blindern, JUS og Odontologi der vi ønsker å rette fokus på viktigheten ved å være fagorganisert, og å gi sin stemme til Stortingsvalget 9. september.  

Publisert 27. apr. 2011 09:38

Som fast ansatt ved universitetet fritas man innimellom, omkring hvert sjuende år, fra undervisning og veiledning. Meningen er at vi skal konsentrere oss om forskning, for å komme tilbake som glødende forelesere og veiledere. Jeg hadde et slikt år, ’sabbatsår’, i fjor, og skal berette litt om et par forskningsprosjekter. Det ene handler om økonomisk/sosial ulikhet, det andre om etnisk segregasjon. For produktivitetens del hadde det sikkert vært en fordel å konsentrere seg om ett prosjekt, men det kan også bli kjedelig. Fra gammelt av er jeg vant til å ha flere baller i luften samtidig.