Nettsider med emneord «tillitsreform»

Publisert 7. juni 2021 15:18

NTL-foreningene ved de ulike universitetene, høgskolene og forskningsinstituttene arrangerte 12. mai digital sektorsamling. DeFacto – kunnskapssenteret for fagorganiserte hadde fått i oppdrag å lage en rapport som omfattet en utredning av dagens situasjon og konkrete forslag til endringer.  

Publisert 21. des. 2020 14:59

NTL UiO inviterte til digitalt seminar om hvordan en tillitsreform i universitets- og høgskolesektoren kan og bør se ut. Seminaret ble innledet av leder for NTL UiO Natalia Zubillaga, og deretter fikk fire innledere ta ordet.