Nettsider med emneord «stipendiater»

Publisert 25. aug. 2020 16:27

Postdoctoral fellows at UiO (with funding from the Research Council of Norway) can, in the same way as PhD students, apply for an extension due to corona.

Publisert 21. aug. 2020 21:09

Postdoktorer på UiO (med NFR-finansiering) kan på lik linje med stipendiater søke om forlengelse grunnet korona. 

Information in English

Publisert 11. jan. 2018 13:04

I Ny Giv 3/2017 kan du lese om resultater fra mellomoppgjøret 2017, akademisk frihet under press og uorganiserte stipendiater.