Nettsider med emneord «lokale forhandlinger»

Publisert 17. aug. 2022 15:03

Frist for innsendig av krav er innen torsdag 10. november 2022

Forhandlinger skjer 1. desember

Publisert 29. mai 2022 17:58

Frist for innsendig av krav er innen torsdag 11. august 2022

Forhandlinger skjer 1. september

Publisert 4. mars 2022 16:06

Frist for innsendig av krav er innen fredag 27. mai 2022

Forhandlinger skjer 16. juni

Publisert 1. feb. 2022 09:47

Frist for innsendig av krav er torsdag 3. mars

Forhandlinger skjer 24. mars 2022

Publisert 12. nov. 2021 10:08

Frist for innsendig av krav er torsdag 13. januar

Forhandlinger skjer 3. februar 2022 

Lønnsoppgjør Unio, UiO, 2021, stabler med penger
Publisert 3. nov. 2021 11:01

Unio, YS, LO og arbeidsgiver på UiO signerte tirsdag 2.11. protokoll fra de lokale lønnsforhandlingene etter Hovedtariffavtalens pkt. 2.5.1.

Publisert 13. aug. 2021 09:51

Frist for innsendig av krav er torsdag 11. november

Forhandlinger skjer 2. desember 2021 

Publisert 9. juni 2021 09:05

Frist for innsendig av krav er torsdag 12. august

Forhandlinger skjer 7. september 2021 

Publisert 12. mars 2021 10:50

Frist for innsendig av krav er torsdag 20. mai

Forhandlinger skjer 10. juni 2021 

Publisert 15. jan. 2021 15:44

Frist for innsendig av krav er torsdag 4. mars

Forhandlinger skjer 25. mars 2021 

Publisert 17. nov. 2020 15:21

Frist for innsendig av krav er torsdag 14. januar

Forhandlinger skjer 4. februar 2021 

Publisert 26. aug. 2020 13:38

Frist for innsendig av krav er torsdag 12. november

Forhandlinger skjer 3. desember 

Publisert 8. juni 2020 14:52

Frist for innsendig av krav er torsdag 13.august

Forhandlinger skjer 3. september

Publisert 13. mars 2020 10:30

Frist for innsendig av krav er torsdag 21. mai

Forhandlinger skjer 11. juni

Publisert 17. jan. 2020 09:27

Frist for innsendig av krav er torsdag 12. mars

Forhandlinger skjer 2. april (utsatt grunnet koronasituasjonen)

Publisert 21. nov. 2019 13:20

Frist for innsendig av krav er torsdag 16. januar

Forhandlinger skjer 6. februar

Publisert 10. nov. 2019 18:03

Unio, YS, LO og arbeidsgiver på UiO signerte torsdag 7.11. protokoll fra de lokale lønnsforhandlingene etter Hovedtariffavtalens pkt. 2.5.1.

Publisert 5. sep. 2019 07:29

Frist for innsendig av krav er torsdag 14. november

Forhandlinger skjer 5. desember

Publisert 20. juni 2019 15:40

Frist for innsendig av krav er torsdag 15. august

Forhandlinger skjer 5. september

Publisert 27. mars 2019 11:22

Frist for innsendig av krav er torsdag 23. mai

Forhandlinger skjer 13. juni.

Publisert 16. feb. 2019 12:32

Frist for innsendig av krav er torsdag 21. mars

Forhandlinger skjer 11. april.

Publisert 2. jan. 2019 11:14

Frist for innsendig av krav er torsdag 17.januar

Forhandlinger skjer 7. februar.

Publisert 12. nov. 2018 16:28

Unio, YS, LO og arbeidsgiver på UiO signerte protokoll fra de lokale lønnsforhandlingene etter Hovedtariffavtalens pkt. 2.5.1.

Publisert 12. sep. 2018 15:16

Frist for innsendig av krav er torsdag 15.november

Forhandlinger skjer 6. desember.

Publisert 8. juni 2018 09:24

Frist for innsendig av krav er torsdag 16.august.

Forhandlinger skjer 6. september.