Nettsider med emneord «lønnsopprykk»

Lønnsoppgjør Unio, UiO, 2021, stabler med penger
Publisert 3. nov. 2021 11:01

Unio, YS, LO og arbeidsgiver på UiO signerte tirsdag 2.11. protokoll fra de lokale lønnsforhandlingene etter Hovedtariffavtalens pkt. 2.5.1.

Publisert 10. nov. 2019 18:03

Unio, YS, LO og arbeidsgiver på UiO signerte torsdag 7.11. protokoll fra de lokale lønnsforhandlingene etter Hovedtariffavtalens pkt. 2.5.1.

Publisert 24. juni 2019 10:02

Innleveringsfrist 14. mai, forhandles 13. juni 2019.

Publisert 24. juni 2019 10:01

Innleveringsfrist 18. mars, forhandles 11. april 2019.

Publisert 24. juni 2019 09:59

Innleveringsfrist 15. januar, forhandles 7. februar 2019.

Publisert 12. nov. 2018 16:28

Unio, YS, LO og arbeidsgiver på UiO signerte protokoll fra de lokale lønnsforhandlingene etter Hovedtariffavtalens pkt. 2.5.1.

Publisert 24. okt. 2018 15:25

Din lønn ved UiO skal fastsettes etter kriteriene i den lokale lønnspolitikken, og i tråd med de overordnede reglene i Hovedtariffavtalene i staten. 

Lønnsjustering foretas etter bestemmelsene i Hovedtariffavtalens kapittel 2.5.