Nettsider med emneord «korona»

Publisert 14. des. 2021 17:27

Forskerforbundet ved UiO var pådriver i å få på plass en særavtale for lønnskompensasjon for pålagt forskjøvet arbeidstid, og har foreslått at avtalen forlenges.

Publisert 25. aug. 2020 16:27

Postdoctoral fellows at UiO (with funding from the Research Council of Norway) can, in the same way as PhD students, apply for an extension due to corona.

Publisert 23. aug. 2020 16:55

Grunnet koronaviruset blir tiden fremover ikke helt som vanlig, også for oss i Biørneblæs.  I denne saken forklarer vi hva og hvordan vi skal klare å opprettholde aktivitet i orchesteret på måter som ivaretar behovet for både godt smittevern og å spille musikk.

Publisert 21. aug. 2020 21:09

Postdoktorer på UiO (med NFR-finansiering) kan på lik linje med stipendiater søke om forlengelse grunnet korona. 

Information in English

Publisert 25. mars 2020 14:58

Vi er alle i en vanskelig og usikker tid der helse, sikkerhet og familie kommer først. Samtidig må vi arbeide for å sikre våre medlemmers rettigheter i en tid med sykdom, karantene, ansvar for barn, arbeid hjemmefra, der UiO er i beredskap.