Nettsider med emneord «hovedtariffavtalen»

Publisert 1. mars 2010 13:59

Teknas etatsforening ved UiO deltar i et overordnet lokalt Akademikersamarbeid ved UiO i de lokale lønnsforhandlinger.