Nettsider med emneord «forskningsfinansiering»

Publisert 21. des. 2016 10:04

Akademisk forum har invitert John-Arne Røttingen til å delta i debattmøte om forskningsfinansiering.

Publisert 13. mars 2015 14:38

Produktivitetskommisjonen har en snever definisjon av samfunnsoppdraget, og forslagene sikter mot å øke utbytte i snever og økonomisk forstand, i stedet for å se på samfunnsnytten – som selvfølgelig er vanskelig å måle, sier Ellen Dalen hovedtillitsvalgt ved NTL Universitetet i Oslo.

En forsker som arbeider på et sterilt laboratorium.
Publisert 24. feb. 2015 20:35

Sats på bredde og gode arbeidsforhold i forskningen. Dette er LOs råd til regjeringen på dagens toppmøte om forskning og høyere utdanning. LO-sekretær Renee Rasmussen deltar på vegne av LO.

Publisert 27. feb. 2014 16:08

NTL UiO inviterer til debatt