Nettsider med emneord «bolig»

Publisert 2. juni 2017 13:21

Tekst: Daniel Vernegg  

I 1971 organiserte mer en fire hundre leietagere på Grünerløkka seg i den sosialistiske kamporganisasjonen Grünerløkka leieboerforening. På agendaen stod kamp mot utbytting i leiemarkedet og mot det såkalte ”saneringsspøkelset” som hadde hjemsøkt bydelen i mer enn tretti år. Gjennom å starte leieboerforening skulle leieboerne gjøre motstand mot både gårdeiernes interesser og kommunens planer for området, og på sikt arbeide opp i mot målsetningen om et sosialistisk Grünerløkka.

Publisert 27. apr. 2011 09:38

Som fast ansatt ved universitetet fritas man innimellom, omkring hvert sjuende år, fra undervisning og veiledning. Meningen er at vi skal konsentrere oss om forskning, for å komme tilbake som glødende forelesere og veiledere. Jeg hadde et slikt år, ’sabbatsår’, i fjor, og skal berette litt om et par forskningsprosjekter. Det ene handler om økonomisk/sosial ulikhet, det andre om etnisk segregasjon. For produktivitetens del hadde det sikkert vært en fordel å konsentrere seg om ett prosjekt, men det kan også bli kjedelig. Fra gammelt av er jeg vant til å ha flere baller i luften samtidig.