Nettsider med emneord «Statistikk»

Publisert 11. des. 2015 14:35
Publisert 19. mai 2014 15:28

John Kruschke, author and blogger, is holding a workshop in Bayesian statistics at the Department. If one is interested in getting hands-on experience and guidance in Bayesian statistics, this is a great opportunity. The workshop is free for PhD's and post-docs at the University, and the department will award 1 ECT towards "free methods" for PhD fellows with confirmation of workshop participation.

Publisert 29. apr. 2014 12:43

John Kruschke har skrevet en bok og er en aktiv blogger i promotering av Bayesiansk statistikk. Dersom man ønsker en praktisk gjennomgang av dette er workshopen en ypperlig anledning for dette. Workshoppen er gratisk for PhD-kanditater og post-doktorer ved Universitetet i Oslo, og kandidater får 1 poeng i "fri metode" for deltagelse.