Nettsider med emneord «Prinsipp- og handlingsprogram»

Bilde av forsiden av NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2019-2022
Publisert 8. mars 2019 13:18

Prinsipp- og handlingsprogrammet vedtas på NTLs landsmøte som holdes hvert fjerde år. Det er dette dokumentet som legger grunnlaget for all vår politikk. 

I programmet kan du gjøre deg kjent med hvilken visjon NTL har for samfunnet, hva våre prioriterte satsningsområder er, og hvilke krav vi stiller til myndigheter og arbeidsgivere.

Publisert 8. mars 2019 13:17

"...NTL vil kjempe for en sterk offentlig sektor, for å sikre rettferdig fordeling av verdiskapingen og god og effektiv bruk av våre felles ressurser. Dette ivaretas best ved at viktige samfunnsoppgaver løses i offentlig regi, av offentlig ansatte.."

Publisert 8. mars 2019 13:17

Prinsipp- og handlingsprogrammet vedtas på NTLs landsmøte som holdes hvert fjerde år.

Publisert 8. mars 2019 13:15

Prinsipp- og handlingsprogrammet vedtas på NTLs landsmøte som holdes hvert fjerde år.