Nettsider med emneord «Kravskjema»

Publisert 22. juni 2021 08:16

Høsten 2021 vil det bli gjennomført lokale lønnsforhandlinger etter hovedtariffavtalen, pkt. 2.5.1.

Publisert 28. juni 2019 12:50

Høsten 2019 vil det bli gjennomført lokale lønnsforhandlinger etter hovedtariffavtalen, pkt. 2.5.1.

Publisert 7. apr. 2019 13:50

Årets mest lukrative medlemsmøte?

Publisert 22. juni 2018 12:20

Høsten 2018 vil det bli gjennomført lokale lønnsforhandlinger etter hovedtariffavtalen, pkt. 2.5.1.