Nettsider med emneord «Historie»

Publisert 13. aug. 2020 13:59

Med tradisjoner helt tilbake til 1840 er Filologisk Forening den eldste fakultetsforeningen ved Universitetet i Oslo.

Fullt navn: Frode Thilo Uppman Vogelsang, født: 6. januar 1968 i Oslo, sivilstand: ugift, beskjeftigelser: studier, motto: ego sum qui sum (jeg er hvem jeg er), faglig bakgrunn: 1986 - matte/fysikk, 1991: filosofi, 1993: historie..
Publisert 13. aug. 2020 13:51

Selv om vi har røtter tilbake til 1840 var det ikke alltid lett for den Filologisk Forening. På 90-tallene hadde foreningen blitt ukjent blant HF-studenter - les intervju med Frode Vogelsang fra 2003 for å høre om gjenoppreisning av Filologisk Forening, samt etablering av puben på HF - nå kjent som Uglebo! 

Publisert 23. feb. 2010 20:44

Studentorchesteret Biørneblæs ble stiftet i 1971, og har siden dette underholdt mang en student og ansatt ved UiO