Det digitale arkivet til
Vietnamesisk Studentforening i Oslo

Velkommen til VSOs digitale arkiv.

Det digitale arkivets hovedoppgave er å lagre alle viktige og nyttige informasjoner om VSO elektronisk, slik at det skal bli lettere tilgjengelig for foreningens medlemmer og andre interessert. En annen oppgave er å frigjøre lagringsplass for foreningens offisielle nettsted, vietstudoslo.org.

Hvis dere er interessert i info av nyere dato; nyheter, bilder, årets styre, kommende arrangementer og masse annet, så er vietstudoslo.org det riktige stedet å gå til. Trenger dere derimot info av eldre dato, så er dette arkivet et fint sted. Vi anbefaler allikevel å bruke begge nettstedene side om side. Mye som står her finnes f.eks. ikke i det offisielle nettstedet og omvendt.

Vi håper at dette digitale arkivet gir dere de svarene dere er ute etter. Skulle dere allikevel sitte igjen med et stort spørsmålstegn svevende over hodet etter å ha dykket dypt inn i arkivet, så nøl ikke med å ta kontakt med oss. VSO er her for å svare på slike spørsmål.

Med vennlig hilsen,
VSO