print logo
VOX ACADEMICA - akademikernes røst

 


(Foto: Ingar Myking)

Vox Academica er en videreføring av professoroppropet for uavhengige universiteter og fri forskning.
Oppropet ble initiert av 29 professorer sommeren 2003, og fikk en overveldende oppslutning fra 4300 ansatte i sektoren.

Oppropet og underskriftene ble overlevert statsråd Kristin Clemet
24. september 2003.
De fire professorene som stod for overrekkelsen, Geir Ellingsrud, Astrid Nøklebye Heiberg, Henning Jakhelln og Ole Didrik Lærum, har tatt initiativ til Vox Academica.

Fritt akademia hadde en landsomfattende markering i Universitetets Aula på Karl Johansgt. og fakkeltog til Stortinget 26. januar [Paroler ]

Får ikke flertall for enhetlig ledelse. På Høyden 14.1 [ Les mer ]
Markering mot universitetslov ved UiB. På Høyden 19.1 [ Les mer ]
Clemets tap. Leder i Aftenposten 23.1 [ Les mer ]
Fakkeltog for et fritt akademia. Kronikk av Knut Kjeldstadli i Ny tid 22.1 [ Les mer ]
Universiteter på krigsstien. Aftenposten 24.1 [ Les mer ]
Manifest for et uavhengig universitet. Aftenposten 24.1 [ Les mer ]
Universitet for vår tid. Leder i Dagbladet 25.1 [ Les mer ]
Den frie ånd - og den hemmede. Innlegg av Thomas Hylland Eriksen i Dagbladet 26.1 [ Les mer ]
Leve professorene! Aftenposten 27.1 [ Les mer ]
I tog for frie studier. Aftenposten 27.1 [ Les mer ]
Protesterte mot ny Universitet- og høgskolelov. Studentenes landsforbund 27.1 [ Les mer ]
Tusen demonstrerte for frie universitet. Uniforum 27.1 [ Les mer ]
Frp redder rektor. Morgenbladet 28.1 [ Les mer ]
"Tidernes forvirring" Kommentar av Gudleiv Forr i Dagbladet 29.1 [ Les mer ]
God universitetsledelse? Innlegg av Jan Helge Solbakk, Vigdis Ystad, Henning Jakhelln, Dag O. Hessen og Per Brandzæg i Dagbladet 4.2 [ Les mer ]

Innst. O. nr. 48 (2004-2005) om lov om universiteter og høyskoler [ Les mer ]
APPELLER I UNIVERSITETETS AULA 26.1.2005

Universitetets framtid. Appell av professor Rune Slagstad gjengitt i Dagbladet 27.1 [ Les mer ]

Kolbjørn Hagen, leder i Norsk Forskerforbund [ Les mer ]

Camilla Serck-Hanssen, 1. amanuensis ved UiO [ Les mer ]

Vigdis Ystad, professor ved UiO [ Les mer ]

Bjarne Waaler, prof. em., tidligere rektor ved UiO [ Les mer ]

Finn-Erik Thoresen, nestleder i LO [ Les mer ]

Gerd Bjørhovde, prorektor ved UiTø [ Les mer ]

Benjamin Endré Larsen, De radikale, Studentparlamentet [ Les mer ]

Henning Jakhelln, professor ved UiO, appell ved Stortinget [ Les mer ]
Professoroppropet

Særavtalen: UFD ønsker å avvikle de sentrale retningslinjende for fordeling av arbeidstid ved universiteter og høgskoler Brev fra UFD 1.12.04

Lovforslag om rett og plikt til forskning og undervisning, utarbeidet av Henning Jakhelln (8.11.04)

Forslag til endringer i Ot. prp.79, utarbeidet av Jan F. Bernt og Henning Jakhelln (14.1.05)

Fri akademiker eller samfunnsstøtte? Tale ved UiOs årsfest 2.9.2004 av Astrid Nøklebye Heiberg (8.9.04)

Kristin Clemet og universitetet. Spesialforelesning av Haakon Breien Benestad

UFDs høringsnotat og innkomne høringsuttalelser
Medieoppslag om Ryssdalutvalget (lenkesamling, avsluttet 23.3.2004)

Styring og ledelse av universiteter i Europa (lenkesamling)

Innlegg fra Forskningspolitisk seminar 18. november 2003

Ot. prp. nr. 79 (2003-2004) Om lov om universiteter og høgskoler lagt frem (4.6.04)
[Lovforslaget]

Presseoppslag om Ot. prp. nr. 79 (lenkesamling, avsluttet 21.6.2004)

Vox Academica om lovforslaget (21.6)

Dansk debatt om "taxameter-systemet":
Kronikk i Politiken 9.6.04]
[Leder i Politiken 9.6.04]
[Leder i Magisterbladet 18.6.04]

Uttalelse fra NTLs landsstyre 4.2.05
[ Les mer ]

 

Kontaktpersoner:
Henning Jakhelln, Universitetet i Oslo
Ole Didrik Lærum, Universitetet i Bergen
Geir Ellingsrud, Universitetet i Oslo

 

 

Innspill, tilbakemeldinger og meninger kan sendes til Vox Academicas redaksjon


Oppdatert 19.2.2005, av rhi