print logo

Styret

Styreleder - Tor Jan Derek Berstad

Masterstudent på UiO: Institutt for informatikk


Nestleder - Kristina Remme Vottestad

Bachelorstudent på UiO: Institutt for informatikk

epost: kristrv@uio.no


Økonomiansvarlig - Jonas Christensen

Bachelorstudent på Matematikk, Informatikk og Teknologi


Arrangementansvarlig - Erik Gåserud

Bachelorstudent på UiO: Institutt for informatikk


Medlemsansvarlig - Magnus Thorstensen

Bachelorstudent på UiO: Institutt for informatikk


PR-Ansvarlig - Alex Egiazorov

Bachelorstudent på UiO: Institutt for informatikk


Utstyrsansvarlig - Bartas Venckus

3. årsstudent på Bachelor i Informatikk: Nanoelektronikk


Styremedlem - Ole Herman Schumacher Elgesem

Masterstudent på Informatikk: Nanoelektronikk


Styremedlem - Nikolas Papaioannou 

Student på UiO: Institutt for informatikk


Styremedlem - Edgar Andorsen

Student på UiO: Institutt for informatikk

Publisert 22. jan. 2015 07:50 - Sist endret 18. apr. 2016 18:52