print logo

Nyttig Informasjon

Her kan du finne nyttig informasjon om foreningen.

Kontonummer:

UPFs kontonummer: 1503.59.44742

Alle betalinger må merkes med navn, se påmeldingsinfo for beskrivelse av hvordan meldingsfeltet skal se ut. Betal gjerne for arrangement og medlemskap samtidig.

Dokumentarkiv:

Skjemaer, regler, vedtekter o.l. finnes i Nyttige Dokumenter. Øvrige dokumenter ligger i Dokumenter

Emneord: generalforsamling, arrangementer, kontingent, konto, vedtekter, Arrangement, betaling, medlem Av Ole Herman S. Elgesem
Publisert 18. mars 2015 01:43 - Sist endret 18. apr. 2016 19:18