print logo

Medlemskap

Medlemmer kan delta på arrangementer og være med på å bestemme i foreningen.

For å bli medlem:

Les UPFs regler - http://foreninger.uio.no/upf/docs/regler.pdf

Svar på vårt innmeldingsskjema - http://goo.gl/forms/ttK2HF31gh

Betal kontingent - Alle medlemmer må betale medlemskontingent. Denne er på 50 kr og gjelder for et semester. HUSK: Merk betalingen med meldingen “Kontingent: Ditt Navn”.

UPFs kontonr - 1503.59.44742

NYHET! Betal med Vipps - Skriv bare inn "upf" i søkefeltet og velg UiO Painballforening. Merk betalingen med navn og semester (F.eks H16).

Det vil vanligvis være krav om medlemskap for å delta på arrangementer i regi av UPF. Vi gjør alt vi kan for å arrangere paintball-arrangementer så rimelig som mulig for studenter. Penger fra medlemsavgiften går til å promotere og drive foreningen, betale eventuelle uforutsette utgifter o.l. UPF er en 'not-for-profit' forening, ingen i styret får betalt og inntektene til foreningen brukes kun til å dekke utgifter.

Publisert 22. jan. 2015 07:50 - Sist endret 29. aug. 2016 11:56