print logo

Nyttige Dokumenter

UPFs regler: regler.pdf

Rules in English: rules.pdf

UPFs vedtekter: vedtekter.pdf

Refusjonsskjema: refusjon.pdf

Referat fra stiftelse: stiftelse.pdf

Andre dokumenter(referat osv.): http://foreninger.uio.no/upf/docs/

 

Publisert 17. sep. 2015 12:56 - Sist endret 18. apr. 2016 18:20