print logo

Tid og sted for øvelser

Vi øver hver onsdag fra 16.15-18.30. Øvingslokalet er Stort møterom i Georg Sverdrups hus (tidligere kalt Personalkantina) hvis ikke annet er opplyst her.

Korfestival på Bornholm i 2014

Høstsemesteret 2017

Ekstra øvelse før Velkomstseremonien (oppdrag): Se oppdatert informasjon på medlemssidene.

Første ordinære øvelse er onsdag 16. august 2017.

Langøvelse: 11. oktober inntil kl 21 (kan bli kortere)

Korseminar: 29. og 30. september

Stemmeøvelser: (dato kommer)

Ansvar for servering på øvelser:
Onsdag 16.8. (personalkantina) SOPRAN
Onsdag 23.8. (personalkantina) ALT
Onsdag 30.8. (personalkantina) HERRER
*Onsdag 6.9. (Vi øver i aud 2 GS hus, ikke personalkantina) SOPRAN
Onsdag 13.9. (personalkantina) ALT
Onsdag 20.9. (personalkantina) HERRER
Onsdag 27.9. (personalkantina) SOPRAN
*Onsdag 4.10. (Vi øver i aud 2, ikke personalkantina) ALT
Onsdag 11.10. (personalkantina) HERRER (langøvelse)
*Onsdag 18.10. (Generalprøve aud 2, ikke personalkantina) SOPRAN
Onsdag 25.10. (personalkantina) ALT
Onsdag 1.11. (personalkantina) HERRER
Onsdag 8.11. (personalkantina) SOPRAN
Onsdag 15.11. (personalkantina) ALT
Onsdag 22.11. (personalkantina) HERRER
Onsdag 29.11. (personalkantina) SOPRAN
Onsdag 6.12. (personalkantina) ALT (generalprøve LMK)
Onsdag 13.12. (personalkantina) HERRER med juleavslutning
(Onsdag 20.12. (personalkantina) SOPRAN ?)

Publisert 2. juni 2012 01:24 - Sist endret 24. aug. 2017 09:34