print logo

Om Tekna-UiO

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening er den største foreningen i Akademikerne. Foreningen har medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.

Tekna-UiO er Teknas etatsforening ved Universitetet i Oslo. Styret i Tekna-UiO bistår medlemmer med bl.a. medarbeidersamtaler og lønnsforhandlinger.

Tekna inngår i Akademikerne som hovedorganisasjon. Akademikernes forening ved Universitetet i Oslo.

Tekna er en av Norges eldste profesjonsforeninger, og ble grunnlagt av Peter Andreas Blix i 1874. Her kan du lese mer om Tekna og om viktige milepæler i foreningens historie.

Interne dokumenter for styret er tilgjengelig her (passord-beskyttet).


Kontakt oss på epost: tekna-styret@uio.no, på TeknaUiO@twitter eller bli med i vår LinkedIn gruppe.

Emneord: Tekna, Akademikerne
Publisert 1. mars 2010 09:30 - Sist endret 30. mai 2018 13:36