print logo

Lønn og arbeidsvilkår

Det er hovedtillitsvalgt i Tekna UiO som er din akademikerforening ved UiO og som er ditt kontaktpunkt i lokale forhandlinger.


Hovedtariffavtalen i staten (2016-2018)

2.5.1 forhandlinger - Årlige lokale lønnsforhandlinger i henhold til Hovedtariffavtalen punkt 2.5.1. Forhandlinger i henhold til Hovedtariffavtalens paragraf 2.5.1, som skal fordele justering av lønnsmidler i henhold til inflasjon etc. Hvert annet år er det normalt en mye større justering av lønnsmidler for 2.5.1 forhandlinger - og 2018 er et av disse årene med mere penger til fordeling.

2.5.3 forhandlingene ved UiO foregår normalt 5-6 ganger i året. Både arbeidsgiver og fagforeningene kan kreve forhandlinger av lønn og/eller endring av stillingskode ved vesentlige endringer i stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver.

2.5.5 forhandlinger for justering av lønn inntill 12 måneder etter tilsetting ved UiO, eller ved overgang fra midlertidig til fast stilling. I henhold til Hovedtariffavtalen pkt 2.5.5.

 


Oversikt over innleveringsfrister hos Akademikerne ved UiO for 2.5.3 forhandlinger:

 
26. mars 2018 - 23:59 Legg til i kalender

Innleveringsfrist 26. mars, forhandles 26. april 2018.

7. mai 2018 - 23:59 Legg til i kalender

Innleveringsfrist 7. mai, forhandles 7. juni 2018.

1. aug. 2018 - 23:59 Legg til i kalender

Innleveringsfrist for 2.5.1 krav ved UiO blir sannsynligvis satt til en dato i august. Nærmere informasjon vil kunngjøres her straks vi får beskjed.

6. aug. 2018 - 23:59 Legg til i kalender

Innleveringsfrist 6. august, forhandles 6. september 2018.

 

 

Her finner du skjema for innsending av 2.5.3-krav 

English version of the claim form
 


 

Emneord: hovedtariffavtalen, Lønn, arbeidsvilkår
Publisert 1. mars 2010 13:59 - Sist endret 7. feb. 2018 09:54