print logo

Lønn og arbeidsvilkår

Det er hovedtillitsvalgt i Tekna UiO som er din akademikerforening ved UiO og som er ditt kontaktpunkt i lokale forhandlinger.


2.5.1 forhandlinger - Årlige lokale lønnsforhandlinger i henhold til Hovedtariffavtalen punkt 2.5.1.

2.5.3 forhandlingene ved UiO foregår normalt 5-6 ganger i året. Både arbeidsgiver og fagforeningene kan kreve forhandlinger av lønn og/eller endring av stillingskode ved vesentlige endringer i stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver.

2.5.5 forhandlinger for justering av lønn inntill 12 måneder etter tilsetting ved UiO, eller ved overgang fra midlertidig til fast stilling. I henhold til Hovedtariffavtalen pkt 2.5.5.

 


Oversikt over innleveringsfrister hos Akademikerne ved UiO for 2.5.3 forhandlinger 2017:

 
4. apr. 2017 - 23:59 Legg til i kalender

Innleveringsfrist 4. april, forhandles 4. mai

8. mai 2017 - 23:59 Legg til i kalender

Innleveringsfrist 8. mai, forhandles 8. juni

21. aug. 2017 - 23:59 Legg til i kalender

Innleveringsfrist 21. august, forhandles 21. september

26. sep. 2017 - 23:59 Legg til i kalender

Innleveringsfrist 26. september, forhandles 26. oktober

 

Her finner du lenke til kravskjema for innsending av 2.5.3 krav.

 


 

 

Informasjon om lønnsforhandlingene 2016:

9. desember 2016: Høstens lokale forhandlinger ved UiO (informasjon fra UiO).

Informasjon fra Akademikerne:

7. desember 2016: Resultatet av de lokale 2.5.1 forhandlingene mellom Akademikerne og UiO 2016.

1. november 2016: Utsettelse av protokollsignering etter 2.5.1 forhandlingene mellom Akademikerne og UiO 2016.

8. august 2016: Informasjon om lokale 2.5.1 forhandlinger ved UiO og lenke til kravskjema.
 


 

Emneord: Lønn, arbeidsvilkår, hovedtariffavtalen
Publisert 1. mars 2010 13:59 - Sist endret 4. jan. 2017 10:15