print logo

Lønn og arbeidsvilkår

Det er hovedtillitsvalgt i Tekna UiO som er din akademikerforening ved UiO og som er ditt kontaktpunkt i lokale forhandlinger.


2.5.1 forhandlinger - Årlige lokale lønnsforhandlinger i henhold til Hovedtariffavtalen punkt 2.5.1.

2.5.3 forhandlingene ved UiO foregår normalt 5-6 ganger i året. Både arbeidsgiver og fagforeningene kan kreve forhandlinger av lønn og/eller endring av stillingskode ved vesentlige endringer i stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver.

2.5.5 forhandlinger for justering av lønn inntill 12 måneder etter tilsetting ved UiO, eller ved overgang fra midlertidig til fast stilling. I henhold til Hovedtariffavtalen pkt 2.5.5.

 


Oversikt over innleveringsfrister hos Akademikerne ved UiO for 2.5.3 forhandlinger 2017:

 
23. nov. 2017 14:00 - 15:30 , Ole-Johan Dahls hus: Seminarrom Logo (GA062438), UiO Blindern Legg til i kalender

Årsmøte i Teknas etatsforening ved UiO på torsdag 23. november, kl. 14:00 - 15:30. Sted: Ole-Johan Dahls hus: Seminarrom Logo (GA062438). [Årsberetning 2017]

 

Her finner du lenke til kravskjema for innsending av 2.5.3 krav.

 


 

 

Informasjon om lønnsforhandlingene 2016:

9. desember 2016: Høstens lokale forhandlinger ved UiO (informasjon fra UiO).

Informasjon fra Akademikerne:

7. desember 2016: Resultatet av de lokale 2.5.1 forhandlingene mellom Akademikerne og UiO 2016.

1. november 2016: Utsettelse av protokollsignering etter 2.5.1 forhandlingene mellom Akademikerne og UiO 2016.

8. august 2016: Informasjon om lokale 2.5.1 forhandlinger ved UiO og lenke til kravskjema.
 


 

Emneord: Lønn, arbeidsvilkår, hovedtariffavtalen
Publisert 1. mars 2010 13:59 - Sist endret 27. okt. 2017 13:41