print logo

Homo perfectus - Når klipp og lim i DNA blir dagligdags

Tekna og Bioteknologirådet åpner for etisk debatt på Universitetet i Oslo. Få med deg diskusjonen og gjør deg opp en mening. Skaff deg innsikt i et dilemma med mange spennende fasetter! Dette er et populærvitenskaplig arrangement, gratis og åpent for alle som vil vite mer. [Les mere]

Med CRISPR-teknologi kan vi klippe, lime og forandre DNA. Ikke bare kan vi gjøre presise endringer i DNA hos planter og dyr, men også hos mennesker. Snart er det praktisk mulig å designe de menneskene vi ønsker. Har du tenkt på det?

11. mai,kl. 16:30–18:00, Universitetsbiblioteket, OSLO

Les mere og meld deg på fra Tekna.no sine websider.

 

 

Arrangør

Tekna og Bioteknologiradet
Publisert 20. feb. 2017 14:31 - Sist endret 31. mars 2017 09:18