print logo

Forsiden

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening er landets største akademikerforening. Organisasjonen har over 67 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap.

Styret i Tekna-UiO bistår medlemmer med bl.a. medarbeidersamtaler og lønnsforhandlinger.

Etiske retningslinjer i Tekna

 


Aktuelle saker for ansatte ved Universitetet i Oslo

  • Valg av midlertidige vitenskapelig tilsatte til Universitetsstyret 2015 er i gang 25. mai. 2015

    Valget foregår i år fra 26. mai klokken 08.00 til 2. juni klokken 14.00. Valgperioden for universitetsstyrerepresentanter for gruppen midlertidig vitenskapelig tilsatte er ett år.

  • Sommerferie: Søk i tide! 18. mai. 2015

    Husk å søke i HR-portalen i god tid før du tar ferie. Når du skal søke, avhenger av feriens tidspunkt, lengde og ditt ansvar og dine oppgaver. Søknaden må komme tidsnok for å sette leder i stand til å planlegge en ryddig ferieavvikling.

  • Sommertid fra 15. mai 11. mai. 2015

    Fra fredag 15. mai går teknisk-administrativt ansatte over til sommertid, det vil si arbeidstid fra klokken 08.00 til 15.00.