print logo

Forsiden

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening er landets største akademikerforening. Organisasjonen har over 67 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap.

Styret i Tekna-UiO bistår medlemmer med bl.a. medarbeidersamtaler og lønnsforhandlinger.

Etiske retningslinjer i Tekna

 


Aktuelle saker for ansatte ved Universitetet i Oslo

  • Nytt utskriftssystem på UiO 21. jul. 2015

    UiO går over til å bruke et nytt utskriftssystem. Det nye systemet gir blant annet mulighet for sikker utskrift, altså at du må trekke ansatt- eller studentkortet ditt for å få utskriften ut på skriveren. De aller fleste skriverne overføres til nytt system i løpet av høstsemesteret 2015.

  • Bli med på en undersøkelse om akademisk frihet 2. jul. 2015

    En gruppe forskere ved University of Lincoln i England gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse om akademisk frihet i forbindelse med forskningsprosjektet SAFE – Safeguarding Academic Freedom in Europe. Spørreskjemaet er åpent frem til 31. juli 2015.

  • Er vi fornøyd med IT-tjenestene? 1. jul. 2015

    Nå foreligger resultater fra den nasjonale brukerundersøkelsen blant alle nivåer av IT-brukere. De fem universitetene er relativt like når det gjelder hvor fornøyd man er med IT-tjenestene: cirka 75 prosent er fornøyd eller meget fornøyd.