print logo

Forsiden

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening er landets største akademikerforening. Organisasjonen har over 67 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap.

Styret i Tekna-UiO bistår medlemmer med bl.a. medarbeidersamtaler og lønnsforhandlinger.

Etiske retningslinjer i Tekna

 


Aktuelle saker for ansatte ved Universitetet i Oslo

  • IT-sikkerhet i fokus – «Sikker oktober» 2. okt. 2015

    I oktober kan du lære mer om lur bruk av IT. USIT hjelper studenter og ansatte til en tryggere IT-hverdag.

  • Utlysning: Idélab om smarte byer 24. sep. 2015

    «Byer som virker» er tittelen på Forskningsrådets storsatsing på urbanisering: Hva er et godt bomiljø og bærekraftige løsninger i byer i 2040? En tverrfaglig workshop skal gi svar.

  • Livsvitskapsbygget: Forprosjektet er i gang 4. sep. 2015

    1. september starta forprosjektet for livsvitskapsbygget ved UiO. Det vart markert med oppstartsseminar for Statsbygg, arkitektar og UiO sine brukargrupper i byggeprosjektet.