print logo

Tekna

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening er landets største akademikerforening. Organisasjonen har over 60 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap.

Styret i Tekna-UiO bistår medlemmer med bl.a. medarbeidersamtaler og lønnsforhandlinger.

Etiske retningslinjer i Tekna


Aktuelle saker for ansatte ved Universitetet i Oslo

  • Julehilsen fra ledelsen 18. des. 2014

    Kjære medarbeider. 2014 har vært et godt og begivenhetsrikt år for UiO.

  • Legg inn fraværsmelding før du tar juleferie 17. des. 2014

    Husk å legge inn fraværsmelding både på telefonen din, i kalenderen og autosvar på epost før du tar juleferie.

  • Velferdsprisen til Kirsti Strøm Bull 9. des. 2014

    Professor Kirsti Strøm Bull er tildelt velferdsprisen 2014. Hun har en mangeårig innsats som støttespiller for yngre ansatte. - Kirsti er en verdig prisvinner på alle måter, forteller kolleger, studenter og stipendiater ved Institutt for privatrett.