print logo

Forsiden

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening er landets største akademikerforening. Organisasjonen har medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap.

Styret i Tekna-UiO bistår medlemmer med bl.a. medarbeidersamtaler og lønnsforhandlinger.

Etiske retningslinjer i Tekna


Aktuelle saker for ansatte ved Universitetet i Oslo

  • sykle-aksjon Bli med på "Sykle til UiO" 29. apr. 2016

    "Sykle til UiO-aksjonen" er en helårsaktivitet, med en hovedaksjon fra 1. mai til 30. juni med ekstra premier. Bli med og registrer de dagene du sykler, går eller løper til og fra jobb.

  • kildesortering-geb-opo-740 Kildesortering i Lucy Smiths hus 19. apr. 2016

    Etter et vellykket pilotprosjekt på SV høsten 2015, er nå hele UiO klare til å kildesortere. Først ute er Lucy Smiths hus, mens resten av UiO følger utover våren og høsten.

  • justert-grafisk507 Justert grafisk design på uio.no 19. april 13. apr. 2016

    Det grafiske designet på http://uio.no og alle enhetenes nettsider justeres tirsdag 19. april. Utseendet blir mer likt det som er på http://uio.no/for-ansatte/, og vil ikke medføre store endringer.