print logo

Om Studentrådet

Studentrådet er et møte mellom Studentutvalget og studentrådsrepresentantene til hvert program- og fagutvalg på SV. Program- og fagutvalgene har to -2- representanter hver med stemmerett. De er pliktige til å stille med én -1- representant på hvert møte. Medlemmene i SVSU har ikke stemmerett i Studentrådet. Hele program- og fagutvalget er imidlertid invitert, og har tale- og forslagsrett.

Studentrådet er med på å konstituere SVSUs leder, nestleder og øvrige styremedlemmer. Det er om lag tre studentrådsmøter i semesteret. Siden 2009 har ett av tre møter vært en sosial kveld, senere døpt til ”Samfunnsvitenskapelig festaften”. Denne kvelden er ment å fremme samarbeid mellom SVSU og Studentrådet. Dette er spesielt viktig for å senke terskelen for deltagelse i studentpolitiske spørsmål på SV-fakultetet.

Publisert 4. nov. 2013 18:32 - Sist endret 6. mars 2017 20:19