print logo

Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVSU)

SVSU 2017/2018

Om oss

Studentutvalget fungerer som studentenes tillitsvalgte på SV-fakultetet og er representert i alle utvalg og styrer ved fakultetet, inkludert fag- og programutvalgene. Vår oppgave er å se til at studentenes interesser ivaretas.

SVSU har møte annenhver uken der alle medlemmene har møteplikt. Vi består av 15 medlemmer - én representant fra hvert fag- og programutvalg på fakultetet, ett eksternt medlem, samt leder og nestleder. SVSUs oppgaver inkluderer administreringen av bokskap på Eilert Sundts hus, samt til enhver tid representere SV-fakultetet og dets studenter på best mulig måte.

SVSU består studieåret 2017/2018 av følgende medlemmer:

Randi Birgitte Skjerstad (internasjonale studier) - leder, fakultetsstyremedlem, SULF-representant, medlem av tilsettingsutvalget

Truls Olaussen Sætrang (samfunnsøkonomi) - nestleder, fakultetsstyremedlem

Ferdinand Eide Rode (Peace and Conflict Studies) - økonomiansvarlig

Synne K. Abrahamsen (samfunnsgeografi) - bokskapsansvarlig, arrangement 

Martine Rosengren (kultur og kommunikasjon - eksternt medlem, sekretær, arbeidslivsansvarlig 

Ingelin Vevle (samfunnsøkonomi) - representant i Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

Anne Martine Weding (offentlig administrasjon og ledelse) - Forum for studiespørsmål, arrangement

Daniel Mareno Gabrielsen (sosialantropologi) - Forum for studiespørsmål

Paula Mortensen (kultur og kommunikasjon) - arrangement 

Tobias Langås Handeland (internasjonale studier) - fakultetsstyremedlem

Sejla Pehlivanovic (utviklingsstudier) - Forum for studiespørsmål 

Endre Henjum (sosiologi)

Christian Schønfeldt (psykologi) - arrangement

Siri Nicoline Andersen (organisasjon, ledelse og arbeid) 

Eugenia Alexandersen (statsvitenskap) 

 

 

 

 

Publisert 2. feb. 2010 12:42 - Sist endret 19. apr. 2018 16:04