print logo

SVSU

SVSU 2017/2018

Om oss

Studentutvalget fungerer som studentenes tillitsvalgte på SV-fakultetet og er representert i alle utvalg og styrer ved fakultetet, inkludert fag- og programutvalgene. Vår oppgave er å se til at studentenes interesser ivaretas.

SVSU har møte annenhver uken der alle medlemmene har møteplikt. Vi består av 15 medlemmer - én representant fra hvert fag- og programutvalg på fakultetet, ett eksternt medlem, samt leder og nestleder. SVSUs oppgaver inkluderer administreringen av bokskap på Eilert Sundts hus, samt til enhver tid representere SV-fakultetet og dets studenter på best mulig måte.

 


 

Publisert 2. feb. 2010 12:42 - Sist endret 11. jan. 2018 15:18