print logo

Samarbeid

Samarbeidsavtaler

Erasmus Student Network (ESN) er en europeisk studentorganisasjon. Dens mål er å støtte og utvikle studentutveksling. Det består av rundt 13.500 medlemmer fra mer enn 450 lokale seksjoner i 37 land i høyere utdanningsinstitusjoner, inkludert universiteter og høgskoler.

Published Feb. 24, 2015 10:55 AM - Last modified Feb. 24, 2015 11:14 PM