Oslostudentenes SpeidergruppeI forbindelse med Generalforsamlingen i november vedtok Rådet å la OSSG hvile på ubestemt tid. Aktivitetene vil gjenopptas når interessen tiltar.Disse sidene vedlikeholdes av
Ragnhild H. Knutsen
Sist oppdatert: 6.12.2002