Tårnseilerne - hvem, hva og hvorfor


Hvorfor "Tårnseilerne"?

En tårnseiler er en fugl, tidligere kalt tårnsvale. Den kan ikke selv lette fra bakken: for å fly må den kaste seg ut fra en høyde og falle så den får fart under vingene og kan seile avgårde. Når den flyr er den en av de raskeste av alle fugler (på engelsk heter den "swift"). Den migrerer om vinteren og dukker opp i Oslo-området omkring 17. mai. Da holder den til under møner og spir og er lett synlig med sin karakteristiske silhouett på himmelen.

Navnet ble valgt fordi vi kunne sammenligne initiativene bak de store arrangementene vi drev med å kaste seg ut slik tårnseileren fanger vinden - og først da flyr den….


Om Tårnseilerne

Gruppen, siden 1992 kjent som Tårnseilerne, består av unge entusiaster med universitetsbakgrunn som var ansvarlig for eller medarrangør/sentrale i mange større arrangementene ved Universitetet i Oslo i studietiden.

Ved sin friske mobilisering av krefter og lederskikkelser fra universitetsmiljøet har Tårnseilerne bidratt med noen av de største kulturarrangementene i Oslo. De fører årlig Operaballene og promenadekonsert. De har også den tillitserklæring det er å håndtere 17. mai komitéen i Oslos festforestilling i Oslo Konserthus på nasjonaldagen.

Deriblant telles initiativtagerne til bl.a.:

Begrepet "Tårnseilerne" ble første gang offentlig lansert ved turneen til Trondheimsstudentene 1992. Trondheim Studentsangforening, Trondheim Kvinnelige Studentsangforening og Trondheim Studentsymfoniorkester samt Snaustrinda Spelmannslag holdt konsert for en fullsatt Universitetets-aula på konserten "Brede Seil" den 18. juni 1992. Arrangør av konserten var studentforeningen "Tårnseilerne".

Tårnseilerne arrangerer internt konserter, huskonserter, kulturkvelder, og felles middager/utflukter, samt endel "stuntopptredener" i dagspressen. De har skapt noe av den mest positive inntrykk av studenter som ressurs i
hovedstaden som har kommet ut i dagspressen, og er i mange sammenhenger et begrep.

Kreative krefter

Gruppen stiller ideer og inspirasjon til en rekke andre grupperinger, samt enkelt-aksjoner, og har hatt et nært samarbeid med fylkesledelsen i Oslo ved f.eks. Olympic Aid og den årlige TV-aksjonen.

Tårnseilerne har bidratt til å spre sine holdninger, som omfatter så sjeldne begreper som akademisk kultur og dannelse i sin(e) studentgenerasjon(er).


Hva oppnår vi?

Disse arrangementene ikke ville blitt til uten initiativ, og at tårnseilerne klarer å gjennomføre dem. Da så mange til nå har kunnet glede seg over arrangementene og kommer tilbake hvert år, er det lov å si at vi hadde vært fattigere uten.

Da foreningen ble stiftet, satt den navn på et miljø som allerede fantes, og navnet har synliggjordt innsatsen til noen usedvanlige mennesker. I noen grad har de inspirert til tilsvarende aktiviteter i inn- og utland (også Trondheims-studentene har arrangert Operaball, Bergens-studentene har også Dovre, og Operaen i Rostock har laget Mozart-feiringer etter modell av Operaballet, Den Jyske Opera i Århus fra 2002 Maskeradeball inspirert av Operaballet). Noen av utspillene har kommet hovedstaden (17.mais historie er nært tilknyttet UiO), og i noen tilfeller hele landet (humanitært, jul, påske), til gode.


[ Tårnseilerne ] - [ Operaballet ] - [ UiO ]

Tekst Brynjar Landmark. Tilrettelagt for WWW av Simen Røkaas i 1998.