Humanitær hjelp

Tårnseilerne har gjennom årene engasjert seg i en rekke humanitære aksjoner.

Foreningen har stilt som gruppe ved

Videre har medlemmene vært aktive for flere andre enkelt-formål, og sentrale personer i miljøet har initiert/stiftet noen enkelt-aksjoner. Herunder nevnes innsamlingsaksjonen "Afrika" i samarbeide med Kirkens Nødhjelp 1990, "Jenter for Bosnia", m.fl.

E-mail: taarnseilerne@studorg.uio.no


[ Tårnseilerne ] - [ Operaballet ] - [ UiO ]

Opprettet mai 2003 av Christopher Brown ved utklipp fra hovedsiden laget av Simen Røkaas i 1998.