Description: Liten logo

 

Tårnseilerne er en ideell forening som arbeider aktivt for å fremme klassiske verdier innen musikk, litteratur og utøvende kunst.

Tårnseilerne utgjør et kreativt miljø som har initiert og gjennomført en rekke arrangementer. Mest kjent er Operaballene i Oslo, 17. mai-konserten i Oslo Konserthus og utstillingen "1001 egg". Men vi har også stått for et Eventyrball, en rekke konserter, kulturkvelder, middager og stuntopptredener. Tårnseilerne har også vært sterkt engasjert i humanitært arbeid.

Nye kreative sjeler er alltid velkomne! Vi nås lettest ved e-post til taarnseiler@studorg.uio.no.

Operaballet ]  [ 17. mai ]

  [ Enkeltstående arrangement ]  [ Humanitær hjelp ]  [ 1001 egg ]  [ Eventyrball ] [ Medlemskap ]  [ Se vår merittliste! ]

Siste nytt !


Description: Operaballet i Oslo

Dette er festen som går utenpå alt du har opplevd tidligere! En unik opplevelse for festglade, danseglade, operaglade, musikkglade, syglade og alle andre.  Operaballet samler hvert år ca. 500 deltagere til en festforestilling i Den Norske Opera med etterfølgende ball og småkonserter i Den Gamle Logen. Arrangører og opptredende lager arrangementet uten vederlag for å skape denne eventyrlige begivenheten hvert år. De som vil, kan også leve seg inn i tiden gjennom forberedende dansekurs, maskekurs, sykurs, film og foredrag de siste ukene før ballet.

Operaballet 2013:  16. februar

Mer info om årets kurs, kostymer, billetter og meget mer finner du på hjemmesiden for årets ball.

Fullstendig danseoversikt, masketips, gamle nettsider og bilder m.m. finnes på Tårnseilernes operaballside.

Operaballkomitéen er nå en del av foreningen "Kulturentusiastene". De fortsetter tradisjonen med å arrangere en musikalsk tidsreise hvert år.
Kontaktinformasjon:   Telefon: 91597892,  Postboks 50 Majorstuen, 0360 Oslo, info@kulturentusiastene.no


17. mai

Tårnseilerne ble i 1993 invitert av 17. mai-komitéen i Oslo til å tenke nytt om markeringer i Oslo sentrum på nasjonaldagen. Tårnseilernes 17. mai-komité arrangerte og produserte en festforestilling i Oslo Konserthus frem til 2002. Fra 2003 overtok kommunen konseptet. De holder:

Vi anbefaler også hemningsløst:

Brostensballet kom i gang etter initiativ fra Tårnseilerne, i samarbeid med Bondeungdomslaget i Oslo (BUL) og Universitetet i Oslo. Festfyrverkeriet i havnebassenget som vi også tok initiativ til, var det desverre kun penger til ett år.

[Topp]


Humanitær hjelp

Tårnseilerne har også engasjert seg i en rekke humanitære aksjoner. Blant annet har vi vært med å støtte det som nå er Julepakkeaksjonen-2008  

Her er en oversikt over ting vi har gjort tidligere.

[Topp]


Enkeltstående arrangement

1905-trikken kjøres i søndager i mai 2005. En unik rundtur i en veterantrikk med forteller som bringer byen slik den var til live! Avreise fra sporveismuseet på Majorstuen kl. 12, 13 og 14. (OBS- kjøres ikke 15. mai)

[Topp]


Medlemskap, privilegier og god stil

Medlemskap oppnås etter fullført arrangement i Tårnseiler-regi.
Tårnseilerne er en ideell forening der arrangementene er basert på frivillig innsats, og ingen av medlemmene mottar honorar for arbeidet.

Det er plass til nær sagt enhver spesialitet, bakgrunn og idé innenfor Tårnseilernes arrangementer.

Opptak av komité-medlemmer og funksjonærer skjer gjennom hele året. Møter holdes hjemme hos hverandre og avrundes ofte med middag. Enhver som bidrar helhjertet til et Tårnseilerarrangement, oppnår tårnseilerstatus. Trives du i et kreativt miljø som setter fantasier og eventyr ut i livet kontakt:

Tårnseilerne
Lerkelund, Bønsbakken
2073 Bøn
Tlf.: 970 15 910
E-post: taarnseiler (krøllalfa) studorg.uio.no

Velkommen!

[Topp]


[Foreningsoversikten] [Universitetet i Oslo]

Sist oppdatert 18.11.2008  av CB.
Opprettet av S. M. Hernes i 1995 (?). Revidert 12/5 1998 av S. Røkaas og oktober 2003 av C. Brown.