print logo

Sittende styre:

Torleif Skår, Leder.
E-post: torleisk@student.matnat.uio.no

Eline Olesen, Økonomiansvarlig
E-post: elineolesen@gmail.com

Kjetil Vermundsen Madsen , Arrangementsansvarlig
E-post: kjetilvm@student.matnat.uio.no

Amund Grorud, Materialforvalter
E-post: amundgr@student.matnat.uio.no

Axel Rémi Hamran, Teknisk og faglig ansvarlig
E-post: axelrh@student.matnat.uio.no

Steinn Hauser Magnusson, Ekstra styreverv
E-post: steinnhm@student.matnat.uio.no

Thomas Lexow, Ekstra styreverv
E-post: thomalex@student.matnat.uio.no

 

Publisert 21. mars 2014 14:41 - Sist endret 13. sep. 2017 19:07