print logo

Styrets sammensetning 2014/2015:

 

Niclas Johan Marius Berger (leder)

Sissel Gjennestad (nestleder)

Tina Næss (styremedlem)

Lene Angelskår (styremedlem)

Christer Wiik Aram (styremedlem)

Publisert 17. jan. 2012 15:26 - Sist endret 2. juni 2014 09:06