print logo

Om

Samfunnsviterne er en arbeidstakerorganisasjon som arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og fremme deres økonomiske og faglige interesser. Organisasjonen er landsdekkende og partipolitsik uavhengig. Samfunnsviterne er tilsluttet Akademikerne -hovedorganisasjonen for langtidsutdannede.

Medlemmer av Samfunnsviterne har en høyere samfunnsvitenskaplig eller humanistisk utdannelse(master/hovedfag), eller studerer op bachelor- eller masternivå i en samfunnsvitenskaplig eller humanistisk disiplin.

Organisasjon

Samfunnsviterne består av følgende vedtektsfestede organ:

  • Landsmøte

  • Hovedstyre

  • Arbeidsutvalg

  • Fylkesledermøte

  • Tariffpolitisk nettverk

  • Fylkesavdelinger

  • Lokallag

  • Fagutvalg

  • Sekretariat