print logo

2.3.4-forhandlinger ved UiO

2.3.4-forhandlinger gjennomføres ca. 6 ganger i året ved UiO. Dersom du ønsker å fremme krav etter ett eller flere av kriteriene skissert i denne bestemmelsen, gjøres det ved å fylle ut eget kravskjema sende det til hovedtillitsvalgt for Samfunnsviterne ved UiO.

Lokale lønnsforhandlinger ved UiO

Mulighetene arbeidstakerne har for å få justert sin lønn lokalt er hjemlet i Hovedtariffavtalens §2.3.3, §2.3.4 og §2.3.8.

Det er svært viktig at et eventuelt krav begrunnes godt og at begrunnelsen tar utgangspunkt i kriteriene i bestemmelsen.

I tillegg bør man ha snakket med arbeidsgiver om sitt lønns-/stillingskrav slik at arbeidsgiver også har mulighet til å legge inn et tilsvarende krav i forhandlingene.
Ta kontakt med hovedtillitsvalgt i Samfunnsviterne ved spørsmål og innsending av krav.
Kravene fra medlemsforeningene i Akademikerne forhandles normalt av en representant for Akademikerne.

Datoer for 2.3.4-forhandlinger 2014

2.3.4-forhandling Frist for innsending av krav (egne frister for Samfunnsviterne)
30. januar 8. januar
27. mars 6. mars
22. mai 30. april
11. september 21. august
27. november 6. november

 

Publisert 29. jan. 2012 10:30 - Sist endret 12. mars 2014 12:10