print logo

Årsmøte Samfunnsviterne-UiO

Det avholdes årsmøte i Samfunnsviterne-UiO 14. mai 2013

sted: Auditorium 6, Eilert Sundts hus

tidspunkt: 14-16

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling

2. Godkjenning av dagsorden

3. Valg av ordstyrer og referent

4. Antall tilstedeværende medlemmer

5. Orientering om styrets aktiviteter i 2012

6. Orientering om lokale lønnsforhandlinger ved UiO

7. Valg av ny hovedtillitsvalgt

8. Valg av styremedlemmer for perioden 2013-2014

9. Veien videre

Vennlig hilsen Christer Wiik Aram

fungerende HTV Samfunnsviterne-UiO

Publisert 13. mai 2013 12:52 - Sist endret 13. mai 2013 12:52