print logo

Vi blir flere

Samfunnsviterne UiO vokser, og har ved inngangen av 2012 ca. 140 medlemmer fordelt på de fleste stillingskategorier ved UiO. På landsbasis begynner Samfunnsviterne å nærme seg 10 000 medlemmer.

Publisert 17. jan. 2012 15:26 - Sist endret 29. jan. 2012 11:05