print logo

Forsiden

Samfunnsviternes lokallag ved UiO

Hovedaktiviteten til Samfunnsviternes lokallag ved UiO er å bistå medlemmene i spørsmål om lønns- og ansettelsesforhold og ivareta verv som lokale tillitsvalgte for Akademikerne på forskjellige enheter og diverse i fora ved Universitetet.

Samfunnsviterne er tilsluttet Akademikerne - hovedorganisasjonen for langtidsutdannede.

Medlemmer av Samfunnsviterne har en høyere samfunnsvitenskapelig eller humanistisk utdannelse (master/hovedfag), eller studerer på bachelor- eller masternivå i en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk disiplin.