Styrer og verv

 

Hovedstyret

Hovedstyrets jobb er å koordinere Realistforeningens drift, godkjenne program, utarbeide forslag til budsjettrammer for Generalforsamlingen og representere Realistforeningen utad. Hovedstyret har det overordnede ansvaret i foreningen, og drikker kaffe sammen ca. hver uke.

 

Formann: 

Anne Katrine Bækkelie

 

Sekretær:

Iris Anna Berg

 

Kjellermester:

Jan Ole Åkerholm

 

Arrsjef:

Christina Eide

 

Fagsjef:

Raoul Ekeli

 

Regiformann:

Helje Marie Thorsdatter Svensson

 

ØU-leder:

Stine Hagen Søberg

 

Blæstsjef:

Aksel Graneng

 

 

 

 

Kjellerstyret

Kjellerstyret ledes av kjellermester. KS har ansvar for kjellerens daglige drift, dvs. kafé på dagtid, og kjellerkro på fredager. KS har også ansvar for utlån og vedlikehold av kjelleren.

 

Kjellermester:

Jan Ole Åkerholm

 

Skjenkemester:

Adrian Eriksen

 

Skjenkemester:

Alida Hardesen

 

Skjenkemester:

Amund Isaksen

 

Skjenkemester:

Halvard Sutterud

 

Skjenkemester:

Jarl-Robin Evensen

 

Skjenkemester:

Joakim Johnstad

  Skjenkemester:

Ole Martin Vister

 

Funkemester: 

Maja Øien

 

Kafésjef:

Anders Søberg

 

Baffelmester:

Anna Jenssen
 

Baffelmester:

Aurora Kobernus
 

Baffelmester:

Lars Willas Dreyer
 

Baffelmester:

Ulrik Seip
 

Baffelmester:

Christine Hansen
 

Baffelmester:

Christoffer Kleven Berg

 

Utlånsansvarlig:    

Susanne Tande
 

Teansvarlig:

Ingvild Aabye
 

Kaffeansvarlig:

Kristoffer Høisæther

 

Vaktmester:    

Ole Ivar Ulven

 

Vaktmesterassistent:    

Simon Millerjord

 

Assisterende vaktmesterassistent:

Aurora Kobernus

 

Arrstyret

Hos Arr er det arrsjef som er sjefen. Arrsjef får hjelp av arrmestre og arrfunker. Arrmestre har gjerne ansvar for ett arrangement hver, og får hjelp fra både arrsjef og arrfunkene til å gjennomføre dette.

 

 

Arrsjef:

Christina Eide

 

Blæstsjef:

Aksel Graneng

 

Regiformann:

Helje Svensson

 

Vaktgruppesjef:

Greger Martinussen

 

Kjellermester:

Jan Ole Åkerholm

 

Arrmester:   

Leaf Thorseth

 

Arrmester:

Adnan Vrevic

 

Arrmester:

Ingvild Garmo Nilsson

 

Arrmester:

Trym Ekhaugen

 

Arrmester:

Elisabeth Christensen

 

Arrmester:

Marius Torsvoll Ellefsen

 

Quizmaster:

Eirik Bager Sundmark

 

 

 

 

Fagstyret

Fagstyret er den delen av RF som driver med faglig relaterte aktiviteter, som tidligere nevnte Real Frokost, og panikkhjelp. Vi arrangerer bl.a. populærvitenskapelige foredrag og debatter, hjelp med obliger og bedriftspresentasjoner.

 

Fagsjef:    

Raoul Ekeli

 

Panikkansvarlig:

 

 

Bedriftskontakt:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Blæststyret

Blæstgruppa er de som har ansvar for blæsting av Realistforeningen og våre fantastiske arrangementer. For at store arrangementer skal bli vellykket må det komme folk. Og for at det skal komme folk, må det blæstes. Mye blæsting må til. Bra blæsting.

 

Blæstsjef:  

Aksel Graneng

 

Vevmester:   

Jonathan Feinberg

 

Husbjørnredaktør:

 

 

Plakatmester:

Erlend Andreas Longva

 

STIFmester:

Christine Hansen

 

Stuntblæstmester:

Aurora Kobernus

 

Økonomiutvalget

Økonomiutvalget i Realistforeningen er en liten (og delvis usynlig) gruppe i RF. De spiser bamsemoms, holder orden i poststrømmen og betaler regninger. Dessuten har de oppgaven med å holde oversikten over pengebruken til RF, levere momsoppgaver og sørge for andre småting.

 

Leder:

Stine Hagen Søberg

 

 

RF-Regi-Forretningsfører:

Maximiliano Horta

 

Medlem:

Robert Solli, Hilde Solesvik Skeie, Oda Johanne Kristensen, Ingrid Aas Kittang

 

Revisjonsutvalget

 

Medlem:

Kristian Brox

 

Medlem:

Pål Tobiassen

 

Medlem:

Hanne Tresselt

 

 

 

 

Desisjonsutvalget

 

Medlem:

Rune Sivertsen

 

Medlem:

Eigil Skjæveland

 

Medlem:

Alexander Fleischer 

 

 

 

 

Øvrige

 

Donaldsjef:

Svein-Erik Sørensen

 

 

 

 

Vaktmester Emeritus:

Harry

 

Listeansvarlig:

Klaus William Fongen Wik

 

Internansvarlig:

Emilie Fostvedt og Mansor Dudajev

 

 

 

 

Biørnegildestyret

 

Gildesjef:

Emma Linnea Wiström

 

Sekretær:

Helene Sæthre Aune

 

Økonomiansvarlig:

Oda Johanne Kristensen
 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 10. aug. 2011 23:28 - Sist endret 24. apr. 2018 16:51