print logo

Organisasjon

Hovedstyrets jobb er å legge strategi for Realistforeningen, godkjenne program, utarbeide forslag til budsjettrammer for Generalforsamlingen og å representere Realistforeningen utad. Hovedstyret har det overordnede ansvaret i foreningen.

Hovedstyret kan kontaktes på post[at]realistforenigen.no

 

Hovedstyret våren 2018 har følgende medlemmer:

 

Formann: Anne Katrine Bækkelie: formannen[at]rf.uio.no

Sekretær: Iris Anna Berg: sekretaer[at]rf.uio.no

 

ØU-leder: Ingrid Aas Kittang: oeu-lederen[at]rf.uio.no

Kjellermester: Jan Ole Åkerholm: kjellermesteren[at]rf.uio.no

Arrsjef: Christina Eide: arrsjefen[at]rf.uio.no

Fagsjef: Raoul Ekeli: fagsjefen[at]rf.uio.no

Blæstsjef: Aksel Graneng: blaestsjefen[at]rf.uio.no

Regiformann: Helje Marie Thorsdatter Svensson: regiformann[at]rf.uio.no

Publisert 18. feb. 2014 13:55 - Sist endret 13. jan. 2018 15:24