print logo

Organisasjon

Hovedstyrets jobb er å legge strategi for Realistforeningen, godkjenne program, utarbeide forslag til budsjettrammer for Generalforsamlingen og å representere Realistforeningen utad. Hovedstyret har det overordnede ansvaret i foreningen.

Hovedstyret kan kontaktes på post[at]realistforenigen.no

 

Hovedstyret høsten 2017 har følgende medlemmer:

 

Formann: Idun Kløvstad: formannen[at]rf.uio.no

Sekretær: Iris Anna Berg: sekretaer[at]rf.uio.no

 

ØU-leder: Magnus Holm: oeu-lederen[at]rf.uio.no

Kjellermester: Maja Agnethe Øien: kjellermesteren[at]rf.uio.no

Arrsjef: Pål Primstad: arrsjefen[at]rf.uio.no

Fagsjef: Adnan Vrevic: fagsjefen[at]rf.uio.no

Blæstsjef: Emilie Fostvedt: blaestsjefen[at]rf.uio.no

Regiformann: Helje Marie Thorsdatter Svensson: regiformann[at]rf.uio.no

Publisert 18. feb. 2014 13:55 - Sist endret 4. aug. 2017 15:25