print logo

Styret

PsyDoc styret er nå fulltallig, men er alltid glad for ideer og hjelp til arrangement. Ta kontakt dersom du vil hjelpe eller har ideer.

Download media file
Styreleder:
Bettina Nielsen

e-post: bettina.nielsen@psykologi.uio.no
Johanna Katarina Blomster
Nestleder:
Johanna Katarina Blomster

e-post: j.k.blomster@psykologi.uio.no
Ragnhild Bø
Styremedlem:
Ragnhild Bø
e-post: ragnhild.bo@psykologi.uio.no
Styremedlem:
Vidar Ulseth

e-post: vidar.ulset@psykologi.uio.no
Styremedlem:
Felix Anker Klein

e-post: f.a.klein@psykologi.uio.no
Styremedlem:
James Michael Roe

e-post: j.m.roe@psykologi.uio.no
Published Apr. 29, 2014 12:43 PM - Last modified Feb. 23, 2017 10:24 PM