print logo

Bli medlem!

Meld deg inn her, enten du vil være aktiv eller bare vil få med deg hva som skjer på bliss fremover.

 

Hvorfor bli medlem?

Som medlem får du info om alt vi arrangerer gjennom semesteret.

Du får muligheten til å være med på å utvikle programrommet bliss til et enda hyggeligere sted å være.

Du får mange muligheter til å bli kjent med andre som går programmering og nettverk.

Medlemmer får første prioritet på arrangementer.

Det koster ingen ting å være medlem.

Som medlem har du stemmerett på generalforsamlingen.

Jo flere medlemmer, jo lettere blir det å få midler til å oppgradere programrommet og holde arrangementer.

 

Hva kreves hvis jeg blir aktiv?

Nesten ingen ting, men du får muligheten til å engasjere deg i arrangementene våre, og driften av programrommet.

Det eneste formelle kravet er at du er student på programmet programmering og nettverk ved IFI.

Til gjengjeld får du bli med på våre interne arrangementer.